Sprzedaż, montaż, naprawa, serwis ppoż

_ Oferujemy montaż nowych bram przeciwpożarowych różnych producentów.

_ Wykonujemy naprawy bieżące uszkodzonych bram oraz serwis pogwarancyjny.

_ Wprowadzanie korekt ustawień w sterownikach bram (programowanie centrali).

_ Wymianę central sterujących, zasilania awaryjnego, prowadzeń i uszczelnień.

_ Posiadamy magazyn części zamiennych i warsztat naprawczy.

_ Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne bram ppoż. Dbamy o dokumentację.

Jesteśmy dla Twojej wygody i bezpieczeństwa

Posiadamy kilka ekip serwisowych pracujących w zespołach dwuosobowych, zgodnie z wymaganiami BHP. Nasi technicy mogą operować jednocześnie w różnym regionie. Mamy też dwie sekcje łącznikowe na ekspresowe dostawy do miejsca usuwania awarii potrzebnych części z naszego magazynu. Niezbędny warsztat narzędziowy w naszej firmie ułatwia nam korygować przeoczenia producenta. Na rynku montażu i serwisu bram przeciwpożarowych (naprawy, przeglądy) jesteśmy obecni ponad 12 lat a wśród naszych klientów są marki, które wszyscy z nazwy doskonale znają i na co dzień spotykają. Chcemy pomagać tym, którzy tego potrzebują. To misja naszej firmy specjalizującej się w naprawach przemysłowych, czyli w serwisie technicznym dla firm.

Montaż nowych bram przeciwpożarowych ppoż. Naprawa i serwis pogwarancyjny

Zgłoś nam OPIEKĘ nad bramami Szybka REAKCJA na wezwanie

Tel. 422 558 238 (serwis)

Co o bramach przeciwpożarowych warto wiedzieć?

Bramy przeciwpożarowe przeznaczone są do oddzielenia stref pożarowych zgodnie z wymaganymi przepisami przeciwpożarowymi. Sprzedajemy solidne oraz stabilne bramy przeciwpożarowe, chroniące zarówno mniejsze, jak i większe budynki przed rozprzestrzenianiem się ognia. Wszystkie montowane bramy przeciwpożarowe posiadają Certyfikaty, które zostały wydane przez Krajową Deklaracje Zgodności i Aprobaty.  Do każdej zamontowanej bramy przeciwpożarowej przekazujemy pełną dokumentację powykonawczą. Każdą bramę przeciwpożarową możemy dostosować indywidulanie do wymogów klienta. Oferowane przez nas bramy przeciwpożarowe dostępne są w następujących klasach odporności ogniowej EI-30, EI-60 oraz EI-120.

Odporność ogniowa i dymoszczelność

Odporność ogniowa w klasie EI30, EI60 lub EI120 oznacza szczelność ogniową czyli zapobieganie przedostawania się płomieni oraz izolacyjność ogniową w postaci organiczania rzepływu energii cieplnej w czasie mierzonym w minutach 30, 60 lub 120 minut.

Rodzaje bram przeciwpożarowych:

Bramy p.poż. przesuwne – mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych, parkingach podziemnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy zapasem miejsca przynajmniej z jednej strony otworu. Bramy te mogą
występować w wersji jednoskrzydłowej lub wieloskrzydłowej (dwu-, trzy- lub czteroskrzydłowej).

Bramy p.poż. rozsuwane – są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy zapasem miejsca po obu stronach otworu, nie musi być on jednak tak duży jak w przypadku bram przesuwnych. Bramy rozsuwane występują w wersji dwuskrzydłowej lub w wersji wieloskrzydłowej teleskopowej.

Bramy p.poż. opuszczane – są idealnym rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dysponujemy miejscem tylko powyżej otworu. Skrzydło bramy zamyka się grawitacyjnie pod własnym ciężarem. Szybkość zamykania regulowana jest przez odpowiedni dobór przeciwciężaru. Utrzymywanie bramy w pozycji otwartej
umożliwia elektrotrzymacz podłączony do centrali przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centrala zwalnia elektrotrzymacz i brama zamyka przejście między strefami pożarowymi. Otwieranie bramy odbywa się w sposób ręczny (standard) lub automatyczny za pośrednictwem napędu
elektrycznego. Bramy opuszczane mogą występować w wersji 1-skrzydłowej lub 2-skrzydłowej

Bramy p.poż. rolowane- mają zastosowanie głównie w obiektach użyteczności publicznej, zakładach i halach produkcyjnych, a także garażach podziemnych. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy ograniczoną ilością miejsca wokół otworu. Możliwość malowania paneli bramy w dowolnym kolorze z
palety RAL pozwala dopasować bramę do każdej niemal przestrzeni użytkowej.
Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za pomocą silnika głównego 400V prądu zmiennego. W przypadku zagrożenia pożarowego centrala uruchamia silnik pożarowy 24V prądu stałego zintegrowany z napędem głównym i brama zamyka przejście między strefami pożarowymi. W przypadku braku zasilania możliwe
jest ręczne otwarcie bramy za pomocą korby.

Bramy p.poż. segmentowe– występują w układzie poziomym lub pionowym. Występuję w wersji z odpornością ogniową EI 60 i EI120. Segmenty bramy w pozycji otwartej utrzymywane są przez napęd wyposażony w sprzęgło elektromagnetyczne. Otwarcie bramy możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem napędu elektromechanicznego. Nie ma możliwości ręcznego podniesienia bramy.
W przypadku braku zasilania brama utrzymywana jest w pozycji otwartej do czasu rozładowania akumulatorów.

Bramy p.poż. rozwierne– mają zastosowanie głównie w zakładach i halach produkcyjnych. Dzięki konstrukcji zakładającej montaż wewnątrz otworu bramy te są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca wokół niego. Mogą być użytkowane jako zwykłe drzwi, zachowując swoją funkcję
przeciwpożarową.  Skrzydła bramy w pozycji zamkniętej blokowane są przez rygiel (górny i dolny) i zapadkę zamka. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej możliwe jest po zastosowaniu elektrotrzymacza i podłączenia go do centrali przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centrala zwalnia
elektrotrzymacz, skrzydła bramy za pomocą samozamykaczy i działaniu regulatora kolejności zamykania zamykają przejście miedzy strefami przeciwpożarowymi.

Bramy p.poż. kurtynowe elastyczne – zbudowane są z płaszcza kurtyny, prowadnic, wału nawojowego, wsporników wału i napędu. Sam płaszcz składa się z trzech warstw wielowarstwowej tkaniny , której główny składni stanowi włókno szklane wzmocnione drutem stalowym. Górna krawędź płaszcza kurtyny
zamocowana jest do wału nawojowego. Wzdłuż dolnej krawędzi płaszcza znajduje się balast bramy umożliwiający jego prawidłowe napięcie (brak marszczeń i odpowiednie nawinięcie), co stanowi jego dodatkowe usztywnienie. Wał nawojowy wraz ze wspornikami znajduje się w osłonie. Osłona wału wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. Krawędzie pionowe płaszcza zaopatrzone są w prowadniki, które prowadzone są w prowadnicach profilowanych.

Na życzenie klienta można wykonać kurtynę w wariancie dymoszczelnym. Można też podłączyć taki osprzęt elektryczny jak: system sygnalizacji pożaru, monitoring położenia bramy oraz kontrolę dostępu. Brama o mniejszych wymiarach zamiast napędu elektrycznego i czujek podłączonych do systemu SAP
może być wyposażona w termiczny wyzwalacz topikowy i system zabezpieczający,
który dzięki sprężynie amortyzującej zwijającej zapobiega zbyt gwałtownemu opadowi płaszcza, aby nie stwarzać zagrożenia uszkodzenia ciała.

Okresowe przeglądy techniczne bram przeciwpożarowych (ppoż).

Wykonujemy przeglądy techniczne bram przeciwpożarowych typu MARC produkcji Marłowski Martech S.A. zgodnie z przepisami BHP i instrukcjami producenta oraz kartą czynności serwisowych. Pełna dokumentacja dla klienta.

Bramy ppoż przesuwne typu Marc-P

Bramy ppoż rozsuwane typu Marc-R

Bramy ppoż opuszczane typu Marc-O

Bramy ppoż rozwierane typu Marc-D

Bramy ppoż kurtynowe typu Marc-K

Bramy ppoż rolowane typu Marc-Vr

Bramy ppoż kurtynowe typu Marc-Ok

Kurtyny ppoż dymowe typu Marc-Kda