SERWIS – Masz awarię? Zadzwoń lub napisz!

Masz awarię?

Zadzwoń lub napisz!

(42) 255 82 38 marketing@bramsec.pl 512 008 318 rafal@bramsec.pl

Salon sprzedaży

ul. Obywatelska 128/152
Biurowiec LEGS, sektor 7
94-104 Łódź

+48 (42) 255 82 38

marketing@bramsec.pl

 

 

 

 

Salon sprzedaży

ul. Obywatelska 128/152
Biurowiec LEGS, sektor 7
94-104 Łódź

+48 (42) 255 82 38
marketing@bramsec.pl

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 08:00 – 16:00

Naprawy, remonty, modernizacje, przeglądy


Serwis jest naszą priorytetową działalnością. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi serwisowe były fachowe, profesjonalne, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Na zgłoszenia serwisowe staramy się reagować szybko tj. przeciętnie do 48 godzin. Ze względu na dużą ilość akcesoriów i podzespołów, które posiadamy w swoim magazynie jesteśmy w stanie wykonać większość napraw w bardzo krótkim czasie, a typowe usterki usuwamy podczas jednorazowej wizyty nawet “od ręki”, gdyż nasi serwisanci wyjeżdżając w teren wyposażeni są w dużą ilość części.

Zajmujemy się:

 • naprawami doraźnymi
 • kompleksowymi remontami
 • modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzeń dzięki wykorzystywaniu w naprawach akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania
 • doborem nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji uwzględniających potrzeby i miejscowe uwarunkowania zabudowy
 • przeglądami serwisowymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, które są potwierdzane protokołami zawierającymi wykaz wykonanych prac oraz zalecenia ewentualnych napraw

Serwisujemy takie urządzenia jak:

 • bramy segmentowe
 • bramy harmonijkowe
 • bramy rolowane
 • bramy szybkobieżne
 • bramy przeciwpożarowe
 • bramy przesuwne i dwuskrzydłowe
 • stanowiska przeładunkowe (rampy przeładunkowe, fartuchy uszczelniające)
 • szlabany
 • stoły nożycowe
 • rolety
 • kraty rolowane
 • napędy do bram

Umowy serwisowe, obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych


Zarówno firmom jak i klientom indywidualnym oferujemy bardzo korzystną formę współpracy serwisowej. Jest nią umowa serwisowa.

Korzyści z zawarcia umowy serwisowej:

 • daje możliwość ustalenia indywidualnych warunków dotyczących napraw serwisowych lub przeglądów.
 • gwarantuje klientowi niezmienność warunków umowy przez cały okres jej trwania
 • gwarantuje szybką reakcję na zgłoszoną awarię
 • gwarantuje szybkie usunięcie usterki a jeśli naprawa wymaga użycia specjalnych części lub podzespołów szybkie ich zamówienie
 • może być zawarta na czas określony lub nieokreślony a także może być umową jednorazową podpisaną na potrzeby np. jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzeń.

Umowa zawiera m.in.

 • określenie czasu zdiagnozowania usterki lub jej usunięcia
 • określenie terminu przystąpienia do naprawy serwisowanego urządzenia
 • określenie harmonogramu oraz kosztów przeglądów i konserwacji urządzeń
 • opis czynności wykonywanych podczas przeglądu
 • określenie stawki za dojazd dla napraw odpłatnych
 • określenie stawki roboczogodziny serwisowej dla napraw odpłatnych
 • określenie cen podstawowych części zamiennych na życzenie

Obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych

Awarię mogą Państwo zgłosić:


 • e-mailem
 • telefonicznie
Na zgłoszenie serwisowe reagujemy niezwłocznie a termin usunięcia usterki staramy się ustalić szybko i w dniu dogodnym klientowi. Każda naprawa urządzenia zakończona jest podpisaniem protokołu odbioru, w którym klient stwierdza poprawność wykonania naprawy/montażu i może wskazać ewentualne uwagi. Przeglądy serwisowe i konserwacje urządzeń przeprowadzane są w oparciu o tzw. karty czynności serwisowych, które są wykazem czynności, części i podzespołów, które należy poddać przeglądowi i konserwacji. Po każdym przeglądzie w karcie czynności wskazywane są ewentualne zalecenia napraw lub elementy konieczne do wymiany. Klienci, którzy współpracują z nami w oparciu o umowę serwisową otrzymują dodatkowo książkę przeglądów i napraw serwisowych. Jest ona zakładana indywidualnie dla każdego klienta i oprócz tego odrębnie dla każdego obiektu serwisowego – urządzenia, które klient posiada (np. dla bramy, automatu, szlabanu, itp.). Po każdym przeglądzie lub naprawie klient otrzymuje wykaz czynności, które zostały wykonane oraz wpis do książki serwisowej.
Co warto wiedzieć o serwisie?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń – normy prawne


Bramy garażowe i przemysłowe

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów uzależniona jest od intensywności eksploatacji danego urządzenia oraz od warunków w jakich urządzenia funkcjonuje.
 • dla urządzeń o niskiej intensywności eksploatacji (np. dla bram w posiadłościach prywatnych) zalecane przeglądy i konserwacje minimum raz do roku
 • dla urządzeń o zwiększonej intensywności eksploatacji (np. dla bram przemysłowych w zakładach produkcyjnych, magazynach, bram wjazdowych we wspólnotach, szlabanach wjazdowych) lub urządzeń pracujących w trudnych warunkach (np. w dużym zapyleniu, wilgoci, ujemnych temperaturach) zalecane przeglądy i konserwacje co pół roku lub co kwartał

Urządzenia przeciwpożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 Przepisy ogólne § 3, pkt.3): Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Urządzenia transportu bliskiego (UTB)

Do urządzeń tych należą m.in. podesty nożycowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji powinny one być zgłoszone do jednostki dozoru technicznego w celu wykonania badania technicznego oraz rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu). Dokładne określenie częstotliwości i sposobu przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń są zawsze zawarte w dokumentacji technicznej każdego urządzenia lub karcie gwarancyjnej.
WARTO ZAPAMIĘTAĆ! Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia tzn. niezgodne z instrukcją użytkowania, niewłaściwa konserwacja, samodzielne naprawy i przeróbki powodują utratę gwarancji Producenta, dlatego też w okresie trwania gwarancji wszelkie naprawy powinna wykonywać uprawniona do tego firma serwisująca.

Korzyści z przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji


Każdy użytkownik bramy, automatu, szlabanu lub innego urządzenia powinien zdawać sobie sprawę z tego, że okresowe przeglądy i konserwacje:
 • zwiększają bezpieczeństwo podczas użytkowania
 • zapewniają sprawność urządzeń oraz ich ciągłe utrzymanie w ruchu
 • znacznie przedłużają żywotność produktów
 • przyczyniają się do zmniejszenia awaryjności urządzeń, a co za tym idzie do ograniczenia kosztów ewentualnych napraw
 • “Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

GALERIA


BRAMSEC

Biuro przyjmowania zleceń

ul. Obywatelska 128/152
Biurowiec LEGS, sektor 7
94-104 Łódź
Tel. +48 (42) 255 82 38
e-mail: marketing@bramsec.pl
 

Małgorzata Wujak – doradca handlowy

Tel. 789 239 350, e-mail: sodowanie@bramsec.pl

ZGŁOSZENIA zleceń na piaskowanie