422 558 238 Łódź

Serwis i naprawa bram wjazdowych

SERWIS – Masz awarię? Zadzwoń lub napisz!

Salon sprzedaży

ul. Obywatelska 128/152
Biurowiec LEGS, sektor 7
94-104 Łódź

+48 (42) 255 82 38

marketing@bramsec.pl

 

 

 

 

Salon sprzedaży

ul. Obywatelska 128/152
Biurowiec LEGS, sektor 7
94-104 Łódź

+48 (42) 255 82 38
marketing@bramsec.pl

Godziny otwarcia

Pn-Pt: 08:00 – 16:00

Naprawy, remonty, modernizacje, przeglądy


Serwis jest naszą priorytetową działalnością. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi serwisowe były fachowe, profesjonalne, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Na zgłoszenia serwisowe staramy się reagować szybko tj. przeciętnie do 48 godzin. Ze względu na dużą ilość akcesoriów i podzespołów, które posiadamy w swoim magazynie jesteśmy w stanie wykonać większość napraw w bardzo krótkim czasie, a typowe usterki usuwamy podczas jednorazowej wizyty nawet “od ręki”, gdyż nasi serwisanci wyjeżdżając w teren wyposażeni są w dużą ilość części.

Zajmujemy się:

 • naprawami doraźnymi
 • kompleksowymi remontami
 • modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzeń dzięki wykorzystywaniu w naprawach akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania
 • doborem nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji uwzględniających potrzeby i miejscowe uwarunkowania zabudowy
 • przeglądami serwisowymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, które są potwierdzane protokołami zawierającymi wykaz wykonanych prac oraz zalecenia ewentualnych napraw

Serwisujemy takie urządzenia jak:

 • bramy segmentowe
 • bramy harmonijkowe
 • bramy rolowane
 • bramy szybkobieżne
 • bramy przeciwpożarowe
 • bramy przesuwne i dwuskrzydłowe
 • stanowiska przeładunkowe (rampy przeładunkowe, fartuchy uszczelniające)
 • szlabany
 • stoły nożycowe
 • rolety
 • kraty rolowane
 • napędy do bram

Umowy serwisowe, obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych


Zarówno firmom jak i klientom indywidualnym oferujemy bardzo korzystną formę współpracy serwisowej. Jest nią umowa serwisowa.

Korzyści z zawarcia umowy serwisowej:

 • daje możliwość ustalenia indywidualnych warunków dotyczących napraw serwisowych lub przeglądów.
 • gwarantuje klientowi niezmienność warunków umowy przez cały okres jej trwania
 • gwarantuje szybką reakcję na zgłoszoną awarię
 • gwarantuje szybkie usunięcie usterki a jeśli naprawa wymaga użycia specjalnych części lub podzespołów szybkie ich zamówienie
 • może być zawarta na czas określony lub nieokreślony a także może być umową jednorazową podpisaną na potrzeby np. jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzeń.

Umowa zawiera m.in.

 • określenie czasu zdiagnozowania usterki lub jej usunięcia
 • określenie terminu przystąpienia do naprawy serwisowanego urządzenia
 • określenie harmonogramu oraz kosztów przeglądów i konserwacji urządzeń
 • opis czynności wykonywanych podczas przeglądu
 • określenie stawki za dojazd dla napraw odpłatnych
 • określenie stawki roboczogodziny serwisowej dla napraw odpłatnych
 • określenie cen podstawowych części zamiennych na życzenie

Obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych

Awarię mogą Państwo zgłosić:


 • e-mailem
 • telefonicznie

Na zgłoszenie serwisowe reagujemy niezwłocznie a termin usunięcia usterki staramy się ustalić szybko i w dniu dogodnym klientowi.

Każda naprawa urządzenia zakończona jest podpisaniem protokołu odbioru, w którym klient stwierdza poprawność wykonania naprawy/montażu i może wskazać ewentualne uwagi.

Przeglądy serwisowe i konserwacje urządzeń przeprowadzane są w oparciu o tzw. karty czynności serwisowych, które są wykazem czynności, części i podzespołów, które należy poddać przeglądowi i konserwacji. Po każdym przeglądzie w karcie czynności wskazywane są ewentualne zalecenia napraw lub elementy konieczne do wymiany.

Klienci, którzy współpracują z nami w oparciu o umowę serwisową otrzymują dodatkowo książkę przeglądów i napraw serwisowych. Jest ona zakładana indywidualnie dla każdego klienta i oprócz tego odrębnie dla każdego obiektu serwisowego – urządzenia, które klient posiada (np. dla bramy, automatu, szlabanu, itp.). Po każdym przeglądzie lub naprawie klient otrzymuje wykaz czynności, które zostały wykonane oraz wpis do książki serwisowej.

Co warto wiedzieć o serwisie?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń – normy prawne


Bramy garażowe i przemysłowe

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów uzależniona jest od intensywności eksploatacji danego urządzenia oraz od warunków w jakich urządzenia funkcjonuje.

 • dla urządzeń o niskiej intensywności eksploatacji (np. dla bram w posiadłościach prywatnych) zalecane przeglądy i konserwacje minimum raz do roku
 • dla urządzeń o zwiększonej intensywności eksploatacji (np. dla bram przemysłowych w zakładach produkcyjnych, magazynach, bram wjazdowych we wspólnotach, szlabanach wjazdowych) lub urządzeń pracujących w trudnych warunkach (np. w dużym zapyleniu, wilgoci, ujemnych temperaturach) zalecane przeglądy i konserwacje co pół roku lub co kwartał

Urządzenia przeciwpożarowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 Przepisy ogólne § 3, pkt.3): Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Urządzenia transportu bliskiego (UTB)

Do urządzeń tych należą m.in. podesty nożycowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji powinny one być zgłoszone do jednostki dozoru technicznego w celu wykonania badania technicznego oraz rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu).

Dokładne określenie częstotliwości i sposobu przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń są zawsze zawarte w dokumentacji technicznej każdego urządzenia lub karcie gwarancyjnej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ! Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia tzn. niezgodne z instrukcją użytkowania, niewłaściwa konserwacja, samodzielne naprawy i przeróbki powodują utratę gwarancji Producenta, dlatego też w okresie trwania gwarancji wszelkie naprawy powinna wykonywać uprawniona do tego firma serwisująca.

Korzyści z przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji


Każdy użytkownik bramy, automatu, szlabanu lub innego urządzenia powinien zdawać sobie sprawę z tego, że okresowe przeglądy i konserwacje:

 • zwiększają bezpieczeństwo podczas użytkowania
 • zapewniają sprawność urządzeń oraz ich ciągłe utrzymanie w ruchu
 • znacznie przedłużają żywotność produktów
 • przyczyniają się do zmniejszenia awaryjności urządzeń, a co za tym idzie do ograniczenia kosztów ewentualnych napraw
 • “Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

Naprawa bram przemysłowych

Zapraszamy do skorzystania z usługi naprawy bram przemysłowych będących bardzo ważnym elementem funkcjonowania całej firmy. Bramy te chronią bowiem teren zakładu przed wtargnięciem niepożądanych osób, a także umożliwiają wjazd autom dostawczym. Awaria tego elementu dezorganizuje pracę całej firmy, a także wymaga szybciej interwencji, aby zapobiec przestojom. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów dysponujących dużym doświadczeniem, odpowiednim przeszkoleniem oraz sprzętem umożliwiającym szybkie usunięcie awarii.

Szybka naprawa bram wjazdowych

Bramy wjazdowe to najczęściej spotykany typ bram. Mogą być częścią ogrodzenia zarówno prywatnej posesji, jak i firmy. W przypadku awarii ważne jest, aby szybko odblokować zatrzaśnięty panel lub przywrócić mu możliwość otwierania się, dlatego interwencja odpowiedniego zespołu mechaników to klucz do błyskawicznego uporania się z problemem. Nasi Klienci mogą skontaktować się z nami zarówno mailowo, jak i telefonicznie w sprawie naprawy zepsutej bramy czy szlabanu. Zachęcamy też do nawiązania stałej współpracy obejmującej przeglądy serwisowe -— dzięki temu mogą Państwo uniknąć przykrych niespodzianek związanych z niespodziewaną awarią bramy.

GALERIA


Biuro przyjmowania zleceń

ul. Obywatelska 128/152

Biurowiec LEGS, sektor 7

94-104 Łódź

Tel. +48 (42) 255 82 38

e-mail: marketing@bramsec.pl

 

Małgorzata Wujak – doradca handlowy

Tel. 789 239 350, e-mail: sodowanie@bramsec.pl

ZGŁOSZENIA zleceń na piaskowanie