422 558 238 Łódź

Naprawa i montaż
bram przemysłowych

Od ponad 10 lat specjalizujemy się w naprawach i montażu bram, szlabanów i doków przeładunkowych funkcjonujących w obiektach przemysłowych regionu łódzkiego. Serwisem obejmujemy urządzenia wszystkich marek i producentów.
notes

Zgłoś awarię przez fomularz

Zgłoszona awaria przez formularz jest bezpośrednio przetwarzana w sekcji zgłoszeń.

telefon

Zgłoś awarię telefonicznie

Awarię bramy, szlabanu możesz zgłosić telefonicznie pod numer telefonu: 422 558 238

auto

Warunki wysłania techników

Sekcje serwisowe są wysyłane zwykle w następny dzień po zgłoszeniu.

Zakres przedmiotowy usług napraw i montaży
Bramy segmentowe
Bramy szybkobieżne i rolowane
Bramy przesuwne i dwuskrzydłowe
Bramy ppoż.
Doki przeładunkowe - rampy
Szlabany
BRAMSEC bramy przemysłowe montaż, przeglądy okresowe, serwis. Wykres przedstawia proporcje ilościowe realizowanych zleceń dotyczących poszczególnych typów urządzeń.

BRAMY SEGMENTOWE

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Bramy przemysłowe do magazynów Bramy segmentowe panelowe Bramy segmentowe otwierane pionowo do góry Bramy segmentowe wykładane pod sufit Bramy przemysłowe dla: warsztatów, hal, myjni, salonów samochodowych Bramy garażowe (garaże podziemne) Montaż i naprawa/serwis bram segmentowych

BRAMY SZYBKOBIEŻNE

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Bramy szybkobieżne – idealne rozwiązanie dla różnych środowisk pracy szybkie otwieranie i zamykanie oszczędność czasu obniżenie kosztów energii kontrola klimatu w pomieszczeniu idealne dla przemysłu spożywczego, do chłodni i mroźni, do sterylnych pomieszczeń. Szybki kontakt w sprawie bram szybkobieżnych...

BRAMY ROLOWANE

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Duże lub małe. Powszechnie stosowane – Bramy Rolowane Novofer, Wiśniowski, Aluprof Ich montaż pozwala zaoszczędzić miejsce w magazynie Określane jako – antywłamaniowe To najtańsza opcja na solidną bramę zewnętrzną. Szybki kontakt w sprawie bram rolowanych...

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE PPOŻ

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Bramy przeciwpożarowe Sprzedaż i montaż urządzeń przeciwpożarowych. Bramy i drzwi przeciwpożarowe zgodne z przepisami przeciwpożarowymi, klasa odporności ogniowej: EI-30 EI-60 EI-120

WJAZDOWE BRAMY PRZESUWNE

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Przesuwne bramy wjazdowe nazywane również bramami ogrodzeniowymi. To napowszechniej występujący typ bram. Dokonujemy napraw oraz montaż nowych bram w oparciu o dobór oferty kilku producentów.

RAMPY PRZEŁADUNKOWE

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
STANOWISKA PRZEŁADUNKOWE Rampy najazdowe Doki przeładunkowe Uszczelnienia dokowe Bramy segmentowe wszystko to stanowiskiem przeładunkowym nazywamy Sprzedaż – Montaż – Naprawy

SZLABANY

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Szlabany wjazdowe Szlabany parkingowe Szlabany ręczne i automatyczne Otwieranie z telefonu Montaż, serwis, konserwacje i przeglądy techniczne szlabanów różnych producentów oraz marek. FAAC, Roger, Beninca, BFT, Nice, Came

KLIMATYZACJA ŁÓDŹ

Serwis naprawczy / Montaż / Przeglądy okresowe
Klimatyzacja – wiele funkcji w jednym urządzeniuchłodzenie ogrzewanie osuszanie oczyszczanie

PIASKOWANIE

Piaskowanie mobilne - dojazd do klienta.
Skorzystaj z naszej usługi piaskowanie, sodowanie, szkiełkowanie Usuwanie zanieczyszczeń z kostki brukowej, betonu, cegły, stali. Usuwanie farby, garafiti i rdzy. Wycena usługi.

Przeglądy technicze bram przemysłowych szlabanów i ramp (doki) kontakt e-mail serwis@bramsec.pl tel.: 422 558 238 Łódź
Przeglądy technicze bram przemysłowych szlabanów i ramp (doki przeładunkowe)
kontakt e-mail serwis@bramsec.pl tel.: 422 558 238 Łódź
Bramsec logo
Bramsec
serwis
Formularz zgłaszania awarii  Warunki dojazdu serwisu

  Obszarem dojazdu obejmujemy region łódzki. Po zweryfikowaniu zgłoszenia i określeniu terminu wizyty zgodnie z możliwością naszego harmonogramu, wysyłamy ekipę serwisową do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnej naprawy. Dojazd jest doliczany do kosztów usługi. Wizyty serwisowe odbywają się w dni robocze w godzinach 8:30 – 15:30.
  naprawa bram Bramsec awaryjna

  Ilość wykonanych przez BRAMSEC
  napraw i montaży

  Wykres statystycznej dynamiki aktywności usługowej BRAMSEC będący odzwierciedleniem udziału firmy w lokalnym rynku.

  Naprawy, remonty, modernizacje, przeglądy

  Serwis jest naszą priorytetową działalnością. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi serwisowe były fachowe, profesjonalne, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Na zgłoszenia serwisowe staramy się reagować szybko tj. przeciętnie do 48 godzin. Ze względu na dużą ilość akcesoriów i podzespołów, które posiadamy w swoim magazynie jesteśmy w stanie wykonać większość napraw w bardzo krótkim czasie, a typowe usterki usuwamy podczas jednorazowej wizyty nawet “od ręki”, gdyż nasi serwisanci wyjeżdżając w teren wyposażeni są w dużą ilość części.

  Zajmujemy się:

  • naprawami doraźnymi
  • kompleksowymi remontami
  • modernizacjami poprawiającymi bezpieczeństwo i funkcjonalność urządzeń dzięki wykorzystywaniu w naprawach akcesoriów i rozszerzonych układów sterowania
  • doborem nowych urządzeń w miejsce zużytych, wycofanych z eksploatacji uwzględniających potrzeby i miejscowe uwarunkowania zabudowy
  • przeglądami serwisowymi gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi, które są potwierdzane protokołami zawierającymi wykaz wykonanych prac oraz zalecenia ewentualnych napraw

  Serwisujemy takie urządzenia jak:

  Umowy serwisowe, obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych

   

  Zarówno firmom jak i klientom indywidualnym oferujemy bardzo korzystną formę współpracy serwisowej. Jest nią umowa serwisowa.

  Korzyści z zawarcia umowy serwisowej:

  • daje możliwość ustalenia indywidualnych warunków dotyczących napraw serwisowych lub przeglądów.
  • gwarantuje klientowi niezmienność warunków umowy przez cały okres jej trwania
  • gwarantuje szybką reakcję na zgłoszoną awarię
  • gwarantuje szybkie usunięcie usterki a jeśli naprawa wymaga użycia specjalnych części lub podzespołów szybkie ich zamówienie
  • może być zawarta na czas określony lub nieokreślony a także może być umową jednorazową podpisaną na potrzeby np. jednorazowego przeglądu i konserwacji urządzeń.

  Umowa zawiera m.in.

  • określenie czasu zdiagnozowania usterki lub jej usunięcia
  • określenie terminu przystąpienia do naprawy serwisowanego urządzenia
  • określenie harmonogramu oraz kosztów przeglądów i konserwacji urządzeń
  • opis czynności wykonywanych podczas przeglądu
  • określenie stawki za dojazd dla napraw odpłatnych
  • określenie stawki roboczogodziny serwisowej dla napraw odpłatnych
  • określenie cen podstawowych części zamiennych na życzenie

  Obsługa serwisowa firm i klientów indywidualnych

  Awarię mogą Państwo zgłosić:

  • e-mailem
  • telefonicznie

  Na zgłoszenie serwisowe reagujemy niezwłocznie a termin usunięcia usterki staramy się ustalić szybko i w dniu dogodnym klientowi.

  Każda naprawa urządzenia zakończona jest podpisaniem protokołu odbioru, w którym klient stwierdza poprawność wykonania naprawy/montażu i może wskazać ewentualne uwagi.

  Przeglądy serwisowe i konserwacje urządzeń przeprowadzane są w oparciu o tzw. karty czynności serwisowych, które są wykazem czynności, części i podzespołów, które należy poddać przeglądowi i konserwacji. Po każdym przeglądzie w karcie czynności wskazywane są ewentualne zalecenia napraw lub elementy konieczne do wymiany.

  Klienci, którzy współpracują z nami w oparciu o umowę serwisową otrzymują dodatkowo książkę przeglądów i napraw serwisowych. Jest ona zakładana indywidualnie dla każdego klienta i oprócz tego odrębnie dla każdego obiektu serwisowego – urządzenia, które klient posiada (np. dla bramy, automatu, szlabanu, itp.). Po każdym przeglądzie lub naprawie klient otrzymuje wykaz czynności, które zostały wykonane oraz wpis do książki serwisowej.

  Częstotliwość przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń – normy prawne

   

  Bramy garażowe i przemysłowe

  Częstotliwość przeprowadzania przeglądów uzależniona jest od intensywności eksploatacji danego urządzenia oraz od warunków w jakich urządzenia funkcjonuje.

  • dla urządzeń o niskiej intensywności eksploatacji (np. dla bram w posiadłościach prywatnych) zalecane przeglądy i konserwacje minimum raz do roku
  • dla urządzeń o zwiększonej intensywności eksploatacji (np. dla bram przemysłowych w zakładach produkcyjnych, magazynach, bram wjazdowych we wspólnotach, szlabanach wjazdowych) lub urządzeń pracujących w trudnych warunkach (np. w dużym zapyleniu, wilgoci, ujemnych temperaturach) zalecane przeglądy i konserwacje co pół roku lub co kwartał

  Urządzenia przeciwpożarowe

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 Przepisy ogólne § 3, pkt.3): Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

  Urządzenia transportu bliskiego (UTB)

  Do urządzeń tych należą m.in. podesty nożycowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji powinny one być zgłoszone do jednostki dozoru technicznego w celu wykonania badania technicznego oraz rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu).

  Dokładne określenie częstotliwości i sposobu przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń są zawsze zawarte w dokumentacji technicznej każdego urządzenia lub karcie gwarancyjnej.

  WARTO ZAPAMIĘTAĆ! Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia tzn. niezgodne z instrukcją użytkowania, niewłaściwa konserwacja, samodzielne naprawy i przeróbki powodują utratę gwarancji Producenta, dlatego też w okresie trwania gwarancji wszelkie naprawy powinna wykonywać uprawniona do tego firma serwisująca.

  Korzyści z przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji

   

  Każdy użytkownik bramy, automatu, szlabanu lub innego urządzenia powinien zdawać sobie sprawę z tego, że okresowe przeglądy i konserwacje:

  • zwiększają bezpieczeństwo podczas użytkowania
  • zapewniają sprawność urządzeń oraz ich ciągłe utrzymanie w ruchu
  • znacznie przedłużają żywotność produktów
  • przyczyniają się do zmniejszenia awaryjności urządzeń, a co za tym idzie do ograniczenia kosztów ewentualnych napraw
  • “Lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

  Naprawa bram przemysłowych

  Zapraszamy do skorzystania z usługi naprawy bram przemysłowych będących bardzo ważnym elementem funkcjonowania całej firmy. Bramy te chronią bowiem teren zakładu przed wtargnięciem niepożądanych osób, a także umożliwiają wjazd autom dostawczym. Awaria tego elementu dezorganizuje pracę całej firmy, a także wymaga szybciej interwencji, aby zapobiec przestojom. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów dysponujących dużym doświadczeniem, odpowiednim przeszkoleniem oraz sprzętem umożliwiającym szybkie usunięcie awarii.

  Szybka naprawa bram wjazdowych

  Bramy wjazdowe to najczęściej spotykany typ bram. Mogą być częścią ogrodzenia zarówno prywatnej posesji, jak i firmy. W przypadku awarii ważne jest, aby szybko odblokować zatrzaśnięty panel lub przywrócić mu możliwość otwierania się, dlatego interwencja odpowiedniego zespołu mechaników to klucz do błyskawicznego uporania się z problemem. Nasi Klienci mogą skontaktować się z nami zarówno mailowo, jak i telefonicznie w sprawie naprawy zepsutej bramy czy szlabanu. Zachęcamy też do nawiązania stałej współpracy obejmującej przeglądy serwisowe -— dzięki temu mogą Państwo uniknąć przykrych niespodzianek związanych z niespodziewaną awarią bramy.

  Naprawa i montaż bram przemysłowych Łódź

  Jesteśmy doświadczonym zespołem, który od wielu lat zajmuje się różnego rodzaju naprawami i montażem bram, szlabanów wjazdowych i doków przeładunkowych funkcjonujących w obiektach przemysłowych na terenie całego województwa łódzkiego. Naprawiamy między innymi:

  • bramy garażowe,
  • przeciwpożarowe przesuwne,
  • przemysłowe,
  • szybkobieżne,
  • bramy segmentowe,
  • szlabany wyjazdowe i doki przeładunkowe.

  Zajmujemy się urządzeniami wszystkich marek i producentów, zapewniając kompleksowy serwis na terenie Łodzi i okolic. Celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania urządzeń. Nasza oferta usług poszerzona jest także o piaskowanie i sodowanie, które nie tylko przywraca trwałość, ale również estetyczny wygląd bram.

  Montaż, naprawa i automatyka do bram przemysłowych – zakres naszych usług

  Jako eksperci w obszarze automatyki do bram przemysłowych, oferujemy kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Nasze usługi obejmują montażnaprawę oraz serwis urządzeń różnych marek i producentów, a także [profesjonalne doradztwo i pomoc w doborze optymalnych rozwiązań.

  Specjalizujemy się w montażu i naprawie bram segmentowych, dostarczając solidne rozwiązania dostosowane do wymagań każdego odbiorcy. Montujemy bramy segmentowe z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, a nasze usługi naprawcze obejmują szeroki zakres działań – od prostych napraw po zaawansowane prace konserwacyjne. Pełna oferta obejmuje także usługi sodowania, gwarantujące trwałość i estetyczny wygląd bram.

  Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientom, wykonujemy również montaż i serwis szlabanów wjazdowych, zapewniając nie tylko kontrolę dostępu, ale także bezpieczeństwo na terenie obiektów przemysłowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest bezpieczne przechowywanie pojazdów, dlatego oferujemy profesjonalny montaż oraz naprawy bram garażowych w Łodzi.

  Serwis bram przemysłowych i wjazdowych

  Zapewniamy kompleksową obsługę naprawy i montażu bram przemysłowych, szybkobieżnych, przeciwpożarowych, przesuwnych i garażowych Po zweryfikowaniu zgłoszenia i ustaleniu dogodnego terminu wizyty, nasza wyspecjalizowana ekipa serwisowa udaje się na miejsce, aby profesjonalnie ocenić przyczyny awarii i przystąpić do ewentualnej naprawy. Wizyty serwisowe odbywają się w dni robocze, w godzinach 8:30 – 15:30. W przypadku zgłoszeń awarii na terenie Łodzi, koszt diagnozy wynosi 150 PLN brutto.

  Nasze usługi nie ograniczają się jedynie do naprawy i montażu bram przemysłowych. Jako firma podwykonawcza, oferujemy także usługi piaskowania i sodowania. Jeśli zależy Państwu na usunięciu starych powłok z powierzchni tynków czy graffiti, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 789-239-350. Oferujemy kompleksowe piaskowanie, będące skutecznym rozwiązaniem zarówno dla elewacji, jak i powierzchni wykonanych z różnych materiałów. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

  notes

  Faktury

  Skrzynka na e-faktury
  kontakty księgowe
  faktury@bramsec.pl
  Tel.: 509 756 457
  789 239 350
  NIP 726 003 79 20

  notes

  Piaskowanie

  Wycena usługi piaskowania
  elewacji i konstrukcji stalowych
  kontakt e-mail sodowanie@bramsec.pl
  Tel.: 789 239 350

  notes

  Dział Klimatyzacji

  Sprzedaż klimatyzacji
  kontakt e-mail
  klimatyzacje@bramsec.pl
  Tel.: 42 255 82 38

  notes

  Dział serwisu
  Zgłoszania awarii
  (obsługa firm)

  Przyjmowanie zgłoszeń awarii
  Zamówienia podzespołów i części zamiennych.
  Zgłoś nam swój problem
  kontatk e-mail serwis@bramsec.pl
  Tel.: 42 255 82 38
  512 008 318

  notes

  Dział handlowy

  Sprzedaż i wycena
  nowych bram i szlabanów
  (bramy segmentowe, szybkobieżne, przesuwne wjazdowe)
  krzysiek@bramsec.pl
  Tel.: 517 077 238

  notes

  Umowy stałej współpracy

  Składanie zapytań dotyczących udziału BRAMSEC w ofertach przetargów na obsługę techniczną firm i jednostek budżetowych.
  ania@bramsec.pl
  marketing@bramsec.pl

  Bramsec logo

  Siedziba biura

  ul. Obywatelska 128/152
  Biurowiec LEGS, sektor 7
  94-104 Łódź
  +48 (42) 255 82 38
  NIP 726 003 79 20

  Godziny pracy
  Pn-Pt: 08:00–16:00